Webshop gebruikersvoorwaarden

 1. Het Samen Fitter voordeel aanbod wordt u aangeboden door De Friesland Zorgverzekeraar NV, hierna “De Friesland”, statutair gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende aan de Sophialaan 50 te Leeuwarden, KvK 50884565.

 2. Het Samen Fitter voordeel aanbod geeft u recht op kortingen op producten en diensten die een bijdrage kunnen leveren aan vitaliteit in de breedste zin van het woord, hierna te noemen “de aanbiedingen”.

 3. De Friesland heeft Touch Promotions B.V., hierna “Touch”, ingeschakeld voor de inkoop en het beheer van het Samen Fitter voordeel aanbod en de bestelling en levering van de producten en diensten aan gebruikers van het aanbod.

 4. Het Samen Fitter aanbod is alleen te gebruiken als je je aanmeldt voor de webshop. Indien de wijze van aanmelden wijzigt, informeren wij je hoe je gebruik kunt blijven maken van het voordeelaanbod. Wij gaan de wijze waarop korting wordt gegeven op termijn veranderen, waardoor op dat moment de korting per product anders kan zijn dan de huidige korting.

 5. Voor de in het Samen Fitter voordeel aanbod getoonde aanbiedingen geldt de gebruiksperiode zoals aangegeven bij de desbetreffende aanbieding.

 6. De aanbiedingen in het Samen Fitter voordeel aanbod zijn niet te gebruiken in combinatie met andere kortingen, en zijn geldig op basis van beschikbaarheid. Hierbij geldt: OP = OP.

 7. Voor aanbiedingen in het Samen Fitter voordeel aanbod kan gelden dat bepaalde dagen uitgesloten zijn. Dit is aangegeven bij de desbetreffende aanbieding.

 8. De in het Samen Fitter voordeel aanbod genoemde prijzen, na korting, zijn inclusief BTW.

 9. Indien u gebruik maakt van een product of dienst uit het Samen Fitter voordeel aanbod gaat u een overeenkomst aan met Touch dan wel de desbetreffende partij wiens aanbod onderdeel uitmaakt van het Samen Fitter voordeel aanbod, hierna te noemen “aanbieder” en gezamenlijk “aanbieders”. Als het een fysiek product betreft gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant die bij het product bijgesloten zijn. Als het een e-ticket betreft, geldt dat zodra het e-ticket in handen is van de klant de relatie tussen Touch en de klant ophoudt en er een relatie tussen Touch en de organisator van het uitje ontstaat.

 10. Via het Samen Fitter voordeel aanbod aangekochte toegangsbewijzen kunnen achteraf niet worden gewijzigd noch worden ingeruild voor contanten.

 11. Via het Samen Fitter voordeel aanbod aangekochte toegangsbewijzen mogen niet aan derden worden doorverkocht dan wel op een andere manier op commerciële wijze direct of indirect aan derden worden verstrekt.

 12. Informatie over de levertijd van de door u bestelde toegangsbewijzen en/of producten wordt vermeld op de orderbevestiging die Touch u direct na de bestelling via e-mail doet toekomen.

 13. Voor het gebruik van toegangsbewijzen gelden de voorwaarden zoals gesteld door de desbetreffende aanbieder, die inzichtelijk zijn via o.a. de website van de aanbieder.

 14. Indien Touch en/of een van haar aanbieder een redelijk vermoeden van fraude of misbruik heeft, hebben Touch alsmede de aanbieders het recht aangekochte toegangsbewijzen in te trekken of te blokkeren.

 15. De Friesland behoudt zich het recht voor om te allen tijde het Samen Fitter voordeel aanbod, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.

 16. Om gebruik te maken van het Samen Fitter voordeel aanbod dient u bij vooraf akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.